Hem

Välkommen

till Centrum Samverkan TakeCare.
Ambitionen är att bygga upp en ny organisation som skall vara tillgänglig
för alla lokala förvaltningar. Alla skall på ett likartat sätt kunna följa
utvecklingsprocesserna och ha samma möjlighet att kunna påverka.
Denna web-plats är det instrument som CSTC har valt.

Har du synpunkter eller åsikter, hör av dig till:
  • Bo Wikström bowi[a]mac.com
  • helena.nilsson[a]karolinska.se

Senaste metod

  • Kravprocessen (2012-09-11 09:50)

    Detta är en metod för hantering av krav.